Historia opieki hospicyjnej w Polsce

Hospicjum – to słowo kojarzy się z bólem i cierpieniem, a także ze śmiercią i ludźmi nieuleczalnie chorymi. Wielu z nas o hospicjach zaczyna myśleć dopiero wtedy, gdy nieuleczalna choroba dotyka najbliższych krewnych, albo nas samych. Opieka paliatywna i hospicyjna jest w Polsce ciągle młodą dziedziną medycyny. Ale świadomość wśród społeczeństwa o zaletach takiego leczenia wciąż rośnie jak również i potrzeby.

Początki działalności hospicyjnej w Polsce

Początki opieki hospicyjnej w Polsce to 1976 rok. Z inspiracji Haliny Bortnowskiej powstała wtedy przy kościele Arka Pana w Binczycach w Nowej Hucie grupa wolontariuszy. W 1981 roku utworzone zostało w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. W 1984 r. dzięki działaniom księdza Eugeniusza Dutkiewicza powstało w Gdańsku pierwsze domowe hospicjum Pallotinum. Następnie w 1985 roku powstało podobne Hospicjum Domowe w Poznaniu. Hospicjum zostało założone przez księdza Ryszarda Mikołajaczaka. Pierwszy zespół opieki paliatywnej domowej z poradnią powstał w Poznaniu w 1987 r. Mieścił się przy Klinice Onkologii. Następnie zespól został poszerzony w 1991 roku o oddział 7 łóżkowy. Była to pierwsza Klinika Opieki Paliatywnej w Europie, która posiadała specjalny program szkolenia studentów medycyny.

Stan obecny hospicjów

Obecnie w Polsce działa blisko 500 ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej, w tym 7 w oparciu o akademie medyczne. Większość stanowią prywatne hospicja domowe, uznawane za pacjentów i lekarzy jako najbardziej komfortowe i przyjazne pacjentowi. Z ośrodków stacjonarnych korzysta blisko 90 tyś osób z zaawansowaną chorobą nowotworową, najczęściej w jej ostatnim stadium. Blisko 200 000 osób rocznie wymaga opieki paliatywno-hospicyjnej. Rocznie umiera blisko 2,5 tys dzieci, które wymagają stałej opieki hospicyjno-paliatywnej. Z tej opieki korzysta jednak ok. 30 procent chorych.

Nasz kraj zamieszkuje 38,6 milionów ludzi. 15 procent mieszkańców to osoby powyżej 65 roku życia, a wśród nich notuje się rocznie 385 853 zgonów, 322.520 – zgonów jest z powodu chorób przewlekłych, ponad 90. 000 – zgonów następuje z powodu nowotworów, a ponad 600 zgonów jest z powodu AIDS. Potrzeby są więc ogromne.

Related posts